AGROSPOL, Malý Bor a.s.

 

AGROSPOL, Malý Bor a.s. je akciová společnost, zaměřená na zemědělskou prvovýrobu.

Hospodaří na cca 2.400 ha půdy v klatovském okrese, v oblasti mezi Horažďovicemi a Nalžovskými Horami.

Hlavním zdrojem příjmů společnosti je rozsáhlá živočišná výroba. AGROSPOL chová cca 1.400 ks skotu, z toho 550 vysokoužitkových dojnic holštýnského plemene s celkovou roční produkcí kolem 5,5 mil. kg mléka. Součástí chovu je stádo masných krav bez tržní produkce mléka a výkrm býků masných plemen.

Živočišná výroba je realizována v moderních stájích, plně odpovídajících požadavkům na welfare zvířat a předpisům ohledně skladování kejdy.

Rostlinná výroba je vedle produkce krmiv pro ŽV zaměřena na pěstování obilovin, řepky, máku a průmyslových brambor.

KONTAKT

Malý Bor 144
341 01 Horažďovice
okres Klatovy

Telefon 376 512 695
info@agrospolmalybor.cz

IČO 49195492
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 351.

předseda představenstva Ing. Josef Holub
ředitel a prokurista a.s. Ing. Zdeněk Částka
vedoucí rostlinné výroby Ing. Pavel Nováček
vedoucí živočišné výroby Bc. Kateřina Černá

Pozvánka na valnou hromadu
Stanovy společnosti 
Výroční zpráva Výkazy 2016
Kandidátka dozorčí rada Kandidátka představenstvo


INFORMACE O KONÁNÍ VALNÉ HROMADYINFORMACE O KONÁNÍ VALNÝCH HROMAD


FOTOGRAFIE

Přístup na e-mail
Podle § 14, odst. (1) zákona č. 634/1992 Sb. "o ochraně spotřebitele" se poskytuje spotřebiteli informace, že subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení
spotřebitelských sporů je dle § 20e, písm. d) zákona o ochraně spotřebitele: Česká obchodní inspekce, jejíž internetová adresa zní: www.coi.cz